Meny Lukk

Læring

På denne siden ligger vi inn materiale (dersom vi har) fra opplæring vi går igjennom på speidermøtene. Da er det mulighet for de som ikke har vært til stede på gjennomgangen å lese seg opp på emnet, kanskje ved hjelp av en voksen dersom det trengs. Eller det er noen som bare har lyst til å friske opp det vi har lært.

Knuter

Der en sikker knute kan redde liv og sikre verdier, kan en dårlig knute være livsfarlig. Det er derfor helt avgjørende at du vet hvilke knuter du skal bruke hvor, og ikke minst når. Speider-sport har en oversikt over de 5 knutene speidere må kunne, og også ekspertknuter (her er teltstikk nyttig) En link til, dette er rundtørn med dobbel halvstikk, og dobbelt flaggstikk

Vi har også laget pdf over de knutene Hetlevikspeiderne kommer til å bruke mest. De kan lastes ned her:

Samband

At alle bruker de samme reglene på samband gjør det lettere å snakke sammen. Alle som bruker sambandet skal gjennomgå sambandskurs før de få lov til å bruke utstyret. Viktigst er å lære riktig bruk av disse ordene (ekspedisjonsutrykk) -DETTE ER, FORSTÅTT, MOTTATT, OVER, SLUTT, JEG BOKSTAVERER, TALLTEGN FØLGER.

Fonetisk alfabet

Bål

For å få bålmerket er det en del ting en må ha gjennomført, og kunne vise at man behersker. En av tingene er bålreglene, samt kunne forskjellige båltyper og hvorfor vi bruker dem.

Kart og kompass

Vi lærer det grunnleggende om kart og kompass ved hjelp av arbeidsboken; Opplæringing i kart og kompass. Som er laget av Norges Orienteringsforbund. Send e-post til Vidar for å få kopi av heftet. Svararket ligger som nedlastbar link under. 

Orientere kartet og sette kurs
Kompasskurs